skip to Main Content
Waarom Ergotherapie

Mensen met een beperking worden geacht om steeds langer thuis te blijven wonen. Daarnaast kan er minder zorg ingezet worden voor de dagelijkse activiteiten, waardoor er meer zelfstandigheid gevraagd wordt. De zorg die thuis geboden wordt door mantelzorgers en professionals wordt daarom steeds groter, zwaarder en complexer. Wij zijn gespecialiseerd in de begeleiding en optimalisatie van deze zorg.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wanneer u problemen ondervindt bij handelingen in het dagelijks leven, als gevolg van lichamelijke en/of cognitieve beperkingen, kunnen wij u ondersteunen door samen te zoeken naar oplossingen om de kwaliteit van leven te vergroten. Onder de kwaliteit van leven valt alles wat voor u belangrijk is. Dit kan gaan om het vergroten van de zelfstandigheid, maar ook om het vergroten van uw comfort, het ontlasten van uw mantelzorg en het vergroten van uw participatie in de maatschappij.

Wat is ergotherapie? Bekijk hier de video.

Mocht een aanpassing of hulpmiddel voor u een oplossing zijn, dan kunnen wij u begeleiden bij een eventuele aanvraag bij de gemeente, afdeling WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) of bij uw zorgverzekeraar. Als een vergoeding geen mogelijkheid is of u hier niet voor kiest, dan kunnen wij u begeleiden bij de aanschaf van een hulpmiddel of advies geven over de realisatie van een aanpassing.

Bent u op zoek naar een specialist
op het gebied van ergotherapie?

Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op. We bespreken graag met u de mogelijkheden!

Back To Top