skip to Main Content

Voorkomen is beter dan genezen

Voorkomen-is-beter-dan-genezen

Door de verschuivingen in de zorg is het moeilijker om een opname-indicatie te krijgen, waardoor mensen met een beperking geacht worden om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Dit heeft tot gevolg dat er steeds meer kwetsbare ouderen thuis blijven wonen. Doordat ouderdom met fysieke en mentale gebreken komt, wordt het risico op vallen in de thuissituatie steeds groter. Als ouderen bij een val letsel oplopen, is de kans zeer groot dat zij (na revalidatie) niet meer op het oude niveau kunnen functioneren.

Voorkomen is dus beter dan genezen.

Uit onderzoek is gebleken dat ergotherapie een effectief en goedkoop middel is om vallen te voorkomen en ouderen hun zelfstandigheid te laten behouden. Een ergotherapeut kan advies geven over de veiligste manier van verplaatsen in de woning, bijvoorbeeld met een rollator, stok, trippelstoel of rolstoel. Daarnaast kan een ergotherapeut advies geven het aanpassen van de woning, zodat het valgevaar zoveel mogelijk wordt beperkt. Hierbij kan gedacht worden aan het verwijderen van vloerkleden of matjes, het plaatsen van beugels (extra steunpunten) in toilet en douche en het aanpassen van de drempels.

Traplopen is vaak het grootste probleem waardoor de veiligheid in de woning niet optimaal is. Een ergotherapeut kan advies geven over het aanpassen van de trap, kan met u oefenen hoe u de trap zo veilig mogelijk op en af komt, maar kan u ook begeleiden bij het aanvragen of aanschaffen van een traplift. Indien het niet mogelijk is om de trap aan te passen, kijkt een ergotherapeut naar andere oplossingen om wel in uw eigen woning veilig en zelfstandig te kunnen functioneren.

De ergotherapeuten van Samen Sterk Ergotherapie Waalwijk kijken niet alleen naar de veiligheid in de woning, maar kijken ook of u veilig handelt in de woning. Wij kunnen samen met u de handelingen in de thuissituatie oefenen , maar kunnen u ook adviseren over het gebruik van hulpmiddelen. Daarnaast begeleiden wij u bij het aanvragen van voorzieningen bij de gemeente, afdeling WMO, of bij de zorgverzekering. Wij zullen u adviseren wat het goedkoopst adequate hulpmiddel is en u informeren over de mogelijke vergoedingen. Indien blijkt dat het niet mogelijk is om alles zelfstandig uit te blijven voeren, zullen wij samen met u kijken hoe wij de zorg rondom u kunnen optimaliseren, zodat u wel veilig thuis kunt blijven wonen. Bijvoorbeeld door het adviseren van de thuiszorg, mantelzorg of het inschakelen van een vrijwilliger.

Back To Top