skip to Main Content

Samenwerking met andere zorgverleners

Samenwerking met fysiotherapiepraktijk Elegance

Om de zorg voor onze cliënten te optimaliseren, werken wij veel samen met andere zorgverleners. Wij willen de lijntjes zo kort mogelijk houden, maar waarom is die samenwerking nou zo belangrijk?

Wet en regelgeving

Als je als cliënt een beperking hebt, komt er een hoop op je af. Naast het feit dat je je minder goed voelt dan voorheen, spelen ook vele andere factoren een rol. Zoals het meer afhankelijk zijn van anderen, pijnklachten, vermoeidheid, stijfheid, bezoeken aan het ziekenhuis of huisarts en emotionele verwerking van de beperking. Je krijgt op eens te maken met allemaal wetten en regelgeving, administratie, vergoedingen, zorgverzekeringen, eigen bijdrage’s, kosten, verwijzingen, hulpmiddelenbriefjes, afspraken maken, wel of niet gecontracteerde zorg of leveranciers, etc. Een hoop dingen die op je af komen en waar je weinig tot niks vanaf weet, omdat je er nog niet eerder mee te maken hebt gehad. Echter zijn dit wel hele belangrijke zaken. Het op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving een hoop kosten, frustraties en uitzoekwerk kan schelen.

De regels rondom de zorg zijn lastig te begrijpen en veranderen continu. Samen Sterk Ergotherapie streeft ernaar dat onze cliënten met alle vragen bij ons terecht kunnen. Wij kunnen de cliënten doorverwijzen naar de juiste personen of disciplines. Daarmee willen wij onnodige kosten voor cliënt besparen en het uitzoekwerk uit handen nemen. We vinden het erg belangrijk dat de cliënt begrijpt hoe de vergoedingen geregeld zijn. Maar dit hoeven ze niet allemaal zelf uit te zoeken, want dit kunnen wij prima uitleggen.

Doorverwijzen naar andere zorgverleners

Om de zorg voor onze cliënten te kunnen optimaliseren, willen wij de cliënt kunnen doorverwijzen naar een andere zorgverlener. Wij kiezen een zorgverlener uit waarvan wij denken dat die een bijdrage kan leveren aan de zorg voor cliënt. Zo werken we in Waalwijk samen met de fysiotherapeuten van Elegance. We weten welke van deze therapeuten waarschijnlijk de beste aansluiting met de cliënt heeft. Maar ook in de overige gebieden van onze regio zoeken we naar de meest geschikte fysiotherapeuten om mee samen te werken in het belang van onze cliënten. Bij de fysiotherapeuten kijken we gericht naar welke specialisaties een fysiotherapeut heeft om de best passende therapeut voor onze cliënt te vinden voor een optimale samenwerking en optimaal resultaat. Zo werken we met geriatriefysiotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, manueel therapeuten enz. enz. We kijken dus naar woonplaats van de cliënt en naar doelgroepen en zoeken samenwerkingen op met andere disciplines.

Naast de samenwerking met fysiotherapeuten, werken wij vanuit Samen Sterk Ergotherapie ook samen met podotherapie van de Ven, casemanagers dementie (voor het inzetten van het EDOMAH programma) en met diverse wijkzusters. Door de lijntjes kort te houden, is er snel contact gelegd met de juiste personen en kan de behandeling afgestemd worden. Zo staan we allemaal met onze neuzen dezelfde kant op en kunnen we de cliënt zo snel mogelijk helpen door de zorg rondom de cliënt te optimaliseren!

Back To Top