skip to Main Content

Multidisciplinaire samenwerking bij valpreventie

Valgevaar

Fysiotherapie ElegancePodotherapie van de VenSamen Sterk Ergotherapie

 

Doordat ouderdom met fysieke en mentale gebreken komt, wordt het risico op een val in de thuissituatie steeds groter.

De kans op vallen neemt toe bij het stijgen van de leeftijd. Het aantal 65 plussers dat na een val op de SEH beland is in de laatste 10 jaar met 40 procent gestegen. Iedere dag overlijden gemiddeld 9 ouderen aan de gevolgen van een val. De stijging is met name terug te zien bij ouderen vanaf 70 jaar. Bij 8 op de 10 ouderen die op de SEH komen na een val was er al sprake van een verhoogd valrisico voorafgaand aan het SEH bezoek. (bron: veiligheid NL)

 

Als ouderen bij een val letsel oplopen, is de kans zeer groot dat zij na revalidatie niet meer op het oude niveau van functioneren terugkomen. Een val veroorzaakt vaak veel leed. Lichamelijk, door kneuzingen of een breuk, maar ook geestelijk. Ouderen die gevallen zijn, zijn vaak bang om opnieuw te vallen. Die angst zorg ervoor dat ze bepaalde situaties of activiteiten mijden. Zo mijden ze bijvoorbeeld de kaartclub, de koffie-inloop of de vriendin die drie straten verderop woont. Vaak leidt dat tot eenzaamheid, maar ook tot een slechtere algehele conditie door een lager activiteitenniveau.

 

De oorzaak van een val is afhankelijk van een aantal factoren. Valpreventie voor ouderen moet daarom een combinatie zijn van meerdere maatregelen. Deze maatregelen kunnen worden getroffen door ons multidisciplinair team met fysiotherapeuten, ergotherapeuten en podotherapeuten. Hieronder zullen wij u middels een aantal voorbeelden uitleggen wat we per discipline kunnen betekenen om vallen zo veel mogelijk te voorkomen en hoe de multidisciplinaire samenwerking tussen onze praktijken verloopt.

 

‘’Wij blijven mobiel, u toch ook?’’

 

De ergotherapeut  bekijkt samen met u het valrisico in uw woning en de omgeving van uw woning. Daarnaast kijkt een ergotherapeut naar hoe u handelt in uw woning.

Waar een ergotherapeut onder andere op let is of er drempels in de woning zijn, losse matjes of vloerkleden en of er voldoende ruimte is voor u om veilig te kunnen handelen. Daarnaast bekijkt de ergotherapeut samen met u of onveilige situaties veiliger gemaakt kunnen worden door bijvoorbeeld de inzet van hulpmiddelen of aanpassingen in de woning. Denk hierbij aan wandbeugels, maar ook een hulpmiddel om lang staan te voorkomen in de keuken. In veel gevallen zien ouderen onveilige situaties niet als zodanig en kan de blik van een ergotherapeut u helpen om een val in de toekomst te voorkomen.

Een ergotherapeut kijkt ook naar het veilig verplaatsen binnen- en buitenshuis. Mocht u door lichamelijke klachten niet veilig meer kunnen lopen en wel de wens hebben om u veilig zelfstandig binnen- of buitenshuis te verplaatsen dan kijken we op welke manier u dit wel kan. Dit kan door een andere manier van verplaatsen aan te leren of door het uitproberen van een passend hulpmiddel.

 

De fysiotherapeut  beoordeelt uw stabiliteit en spierkracht door middel van een lichamelijk onderzoek of het afnemen van testen/vragenlijsten. Ook wordt er gekeken naar uw looppatroon. Om het valrisico te verminderen wordt een specifiek beweegprogramma voor u opgesteld. Middels deze training wordt de algehele spierkracht, uw balans en stabiliteit verbeterd, uw algehele conditie neemt toe en het activiteitenniveau kan daarmee worden opgebouwd. Een ander belangrijk aspect binnen het beweegprogramma is het inzicht krijgen in de oorzaken van het vallen en het herkennen van de gevaarlijke situaties. Daarnaast leert uw therapeut u hoe u veilig kunt vallen. Het doel is om de valincidenten te voorkomen en/of te verminderen.

 

De podotherapeut – kan bekijken of er ondersteuning geboden kan worden om de voetstand en/of het looppatroon te verbeteren. Dit kan door middel van het uitvoeren van een stand en loopanalyse. Hierbij wordt gekeken naar de beweeglijkheid en drukverdeling van de voeten, de stand van uw voeten/ lichaamshouding en wordt er gekeken naar uw lopen. De podotherapeut kan u dan advies geven over het juiste schoeisel of kan u ondersteuning bieden door middel van het aanmeten van therapeutische zolen.

 

7 handige tips voor u om vallen zo veel mogelijk te voorkomen

  1. Blijf actief

Bespreek samen met de fysiotherapeuten over een individueel beweegprogramma voor u zelf. Het trainen van balans en spierkracht is belangrijk om vallen zo veel mogelijk te voorkomen.

  1. Maak het huis veilig

Laat u door een ergotherapeut adviseren over het vergroten van de veiligheid van uw woning op het gebied van valgevaar. Denk hierbij aan adviezen over verlichting van de woning (overdag en ‘s nachts), drempels, de trappen in uw woning en de veiligheid in uw badkamer (gladheid van de vloer, zitvoorziening of wandbeugels)

  1. Stevige Schoenen

Bespreek met uw podotherapeut welk type schoenen belangrijk zijn om zowel buiten de deur als binnenshuis te dragen. Om maar een voorbeeld te noemen; schoenen met voldoende profiel aan de onderzijde vermindert de kans op uitglijden.

  1. Ogen Checken

Goed zicht is erg belangrijk. Zorg er voor dat de ogen regelmatig worden gecontroleerd.

  1. Hulp van Familie

Betrek uw familieleden er zo veel mogelijk bij. Bespreek deze verschillende tips met elkaar.

  1. Medicatie

Bespreek met u huisarts of uw familie uw medicatie. Te veel medicatie door elkaar heen kan u zelfs zwakker maken.

  1. Eet gezond

Vitamine D is erg belangrijk. Gezonde voeding met voldoende calcium, aanvulling op de voeding door middel van vitaminetabletten of supplementen en een dagelijks ommetje buiten geeft u meer energie en vertrouwen.

 

 

Mocht u meer willen weten over wat wij als multidisciplinair team voor u kunnen betekenen, neem dan gerust eens contact op!

Back To Top