skip to Main Content

Maatregelen corona virus

corona

Alle berichten rondom het Corona virus in Nederland kunnen u niet ontgaan zijn. Gezien het feit dat wij met name te maken hebben met een zeer kwetsbare doelgroep staan ook wij voor een lastige keuze. Laten we huisbezoeken doorgaan of zeggen we ze af? Kunnen vragen in een later stadium opgepakt worden of zijn het spoedvragen? Kunnen we met ergotherapie de zorgvragen van bijvoorbeeld thuiszorg of mantelzorg verkleinen?

Na uitvoerig overleg hebben wij als praktijk daarom de volgende maatregelen genomen:

  • Indien wij zelf griepverschijnselen, koorts of hoestklachten hebben zullen wij uw afspraak afzeggen.
  • Indien u griepverschijnselen, koorts of hoestklachten heeft, vragen wij u dit kenbaar te maken bij ons.
  • Wij proberen om alle afspraken zoveel mogelijk op afstand te doen (telefonisch, via email of via videobellen). Bij spoedvragen of vragen die andere zorgverleners kunnen ontlasten, zullen wij onze behandeling zoveel mogelijk laten doorgaan.
  • We hebben met iedere cliënt of de mantelzorger persoonlijk contact om te bespreken wat uw wensen zijn en wat we in uw situatie het beste kunnen doen. Indien u het zelf niet verantwoordelijk vindt om de afspraak door te laten gaan, dan mag u dit te allen tijde aangeven.
  • We volgen alle maatregelen van het RIVM en de overheid. Indien er iets veranderd in de maatregelen die wij als praktijk nemen, brengen wij u hiervan op de hoogte.

Wij proberen zo lang mogelijk de noodzakelijke zorg te blijven bieden, totdat dit niet meer gaat of totdat de overheid verplichting geeft tot sluiting.

Samen staan we sterk!

Back To Top