skip to Main Content

Ergotherapie bij dementerende ouderen en hun mantelzorg.

EDOMAH

Zowel Maartje als Ilvy hebben behoorlijk wat ervaring met het werken binnen de geriatrie (zorg rondom ouderen met dementie). Zij hebben ouderen met dementie behandeld die binnen een instelling wonen en thuis wonende ouderen met dementie. Beide doelgroepen hebben zij behandeld en begeleid bij hun achteruitgang van zelfstandigheid.

We zijn geschoold om dementerenden in de thuissituatie te helpen aan de hand van het EDOMAH programma. Het EDOMAH programma richt zich op de dementerende oudere, maar ook op hun mantelzorgers. Het doel van EDOMAH is om de oudere met dementie zo lang mogelijk in staat te stellen betekenisvolle activiteiten naar tevredenheid uit te voeren.
De ergotherapeut, de oudere met dementie en hun mantelzorger gaan een samenwerking aan om dit doel te behalen.

Dementie veroorzaakt…

…een verminderd geheugen, gedragsproblematiek, verlies van initiatief, verlies van onafhankelijk functioneren in dagelijkse activiteiten en verlies van deelname aan sociale activiteiten. Er is meer begeleiding en hulp nodig van de mantelzorger en dit kan soms best lastig zijn.

De ergotherapeut kijkt waar de problemen van de oudere liggen en waar ze moeite mee hebben. Er worden gezamenlijk doelen opgesteld om aan te werken. Dit kunnen doelen zijn van de dementerende oudere of van de mantelzorger.

Voorbeelden van doelen van de dementerende oudere zijn:

  • Aanpassingen in de woning of hulpmiddelen om handelingen makkelijker te maken
  • Meer structuur in de dag door middel van bijvoorbeeld een duidelijke agenda of agendatraining
  • Hobby’s uitvoeren zoals tuinieren, koken, handwerken, computeren, enz.

Voorbeelden van doelen vanuit de mantelzorger zijn:

  • Overbelasting door gebrek aan ‘eigen tijd’
  • Gebrek aan kennis over het ziektebeeld
  • Angst voor valgevaar of dwalen van de dementerende oudere waardoor ze altijd toezicht moeten bieden. Veiligheid in en om de woning is een veel terugkerend doel.

De ergotherapeut bekijkt samen met de cliënt en de mantelzorg hoe ze gezamenlijk aan de doelen kunnen werken om de zelfstandigheid en veiligheid van de cliënt te vergroten en hoe de mantelzorger het beste gesteund en geholpen kan worden bij het bieden van hulp en ondersteuning.

Wilt u meer informatie over het EDOMAH programma of vraagt u zich af wat het EDOMAH programma voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met de ergotherapeuten van Samen Sterk Ergotherapie Waalwijk. Zij kunnen u meer informatie bieden of een afspraak met u maken om de mogelijkheden te bespreken.

Back To Top